Over

 

Ontmoetingen Online is een uniek platform.

Uniek omdat jij als deelnemer via je eigen televisiescherm aan een activiteit deel kan nemen. Uniek omdat er bij ons geen galm in gesprekken of tijdens muzikale activiteiten is te bekennen.

Uniek omdat we via onze eigen servers werken. Waarmee jouw privacy gewaarborgd is! Uniek omdat we een breed aanbod activiteiten aanbieden.

Daarnaast is ons platform toekomstbestendig. De eigentijdse, frisse sessies worden nu op afstand aangeboden, maar onze droom is dit in een combinatie met fysieke ontmoetingen en ondersteuning aan te bieden!

 

Ons  sessie- aanbod ontwikkelen we voortdurend door, maken we op maat en breiden we uit. Feedback daarop van jou als deelnemer of aanbieder van sessies is bij ons altijd welkom.

We onderscheiden ons doordat bij Ontmoetingen Online jij als deelnemer op anderen kan reageren en viceversa . Zo ontstaat een interactief gesprek tussen jou, andere deelnemers  en de sessie leider.

Dichterbij èn makkelijker kunnen we sociaal contact en passende dagbesteding op dit moment niet brengen!

 

Wil je deelnemen aan Ontmoetingen Online?
Onze deelnemers zijn veelal zelfstandig thuiswonende jongere- of oudere senioren. Of mensen met een chronische beperking.  Wonend in de wijk, in een aanleunwoning of op een zorglocatie. Nog redelijk vitaal of meer kwetsbaar. Onze programmering is breed en er is voor (bijna) iedereen wat wils.

We helpen je met de techniek waar nodig en nemen je aan de hand tot in de sessie.

Ontmoetingen Online loopt via onze eigen, locale server. Privacy van jou als deelnemer of als groep kunnen we dus waarborgen.

 

Als deelnemer sluit je je via het scherm van de eigen, vertrouwde televisie in je woonkamer op het platform aan. Eenvoudig door met de televisie afstandsbediening het HDMI kanaal te selecteren. De door ons geleverde webcam met mediabox maakt het mogelijk je op ons online netwerk aan te sluiten. Een simpele handeling. Eenmaal in de agenda op het platform kan je vervolgens de sessie selecteren waar je aan deel wilt nemen.

 

Alle begin is even wennen. Natuurlijk zorgen we voor begeleiding en kan je altijd je vragen blijven stellen.

Mocht je in het bezit zijn van een eigen smartphone, tablet of laptop kan je je daarmee natuurlijk ook aansluiten op onze online openbare omgeving.

 

We ontvangen je graag bij Ontmoetingen Online.

Als individuele deelnemer of als (klein) groepje. Bijvoorbeeld als ‘huiskamer’ van een zorgorganisatie.

Als partnerorganisatie die ideeën en mankracht heeft rondom het aanbieden van sessies.

Als kunstvakprofessional die een mooie invulling aan een sessie wil geven.

Wij denken graag mee over de gewenste  vorm.
Geïnteresseerd? Laat het ons gerust weten.